Hopp til innhold

Hvem er jeg?

Hvem er vi egentlig? Ikke lett å sammenfatte, men det er noe alle burde tenke litt over 😉

Her kommer etter hvert litt info om hvem jeg mener jeg er, på det indre ...

I mellomtiden får du nøye deg med det ytre:

Jeg bor på Hamar og som jobb driver jeg innenfor det som det som samlet kalles Alternativmedisin, spesifikt Energi- eller Informasjonmedisin og utøver både behandling og personlig veiledning. Jeg er tilhenger av begrepet Integrert Medisin, det vil si at vi bruker det beste av alt det vi vet virker, både tradisjonelle og alternative metoder. Nå skal vi ikke gå inn på hva som er tradisjonelt og hva som er alternativt...

Men hva i all verden er en Vøler?!
Å vøle har noe med å reparere, å sette tilbake til opprinnelig tilstand, å gjøre helt igjen det som har gått i stykker. Og mye kan gå i stykker på mange måter...
Vøler er en betegnelse som Audun Myskja filosoferte seg fram til som et alternativ til Healer innenfor området Informasjonsmedisin / Integrert Medisin. Vel, jeg tok han på alvor, så nå kaller jeg meg stolt rett og slett Vøler 🙂

Jeg er utøver av Reconnective Healing, er godkjent Healer MDNH og registrert i Utøverregisteret over alternative behandlere i Brønnøysund. Gjennom medlemsskap i Det Norske Healerforbundet (DNH) er jeg som utøver dekket av en ansvarsforsikring, og DNH har et Etisk Råd. I 2013 ble jeg av Natural Therapies Certification Board - EU blant de første i Europa sertifisert som Certified Stress Management Specialist (CSMS) og Quantum Biofeedback Specialist (QBS). Min utdannelse innen kvantemedisin er fra The Quantum Academies i Budapest og Quantum University. Ellers er jeg vel som de fleste når det kommer til stykket en halvstudert røver som har samlet erfaringer og kunnskap innen de feltene jeg er interessert i gjennom et, i våre forfedres målestokk, langt liv (60+) 😉

Forøvrig har jeg bakgrunn innen elektronikk, medisinsk elektronikk (var bl.a. med på utviklingen av Doppler ultralydapparatene PEDOF og ALFRED hos de som senere ble GE Vingmed Ultrasound), har jobbet som laboratorieingeniør på Høgskolen i Vestfold, har vært med på utvikling av et statlig system for økonomistyring/regnskap (SR Økonomistyring), har drevet eget firma innen utvikling av datastyrt automasjon samt høysikkerhets datakommunikasjon og alarmpresentasjon (ALREG, Al-Trygg og Faredata). Senere ble det firmaet solgt til Telenor Nett, senere SecuriNet AS, der jeg arbeidet inntil jeg plutselig fikk et hjerneinfarkt. Livet overtok styringa - jeg hadde ikke tatt hintene, men da ble jeg nødt til å endre på livet mitt. Etter å ha stablet meg på beina igjen ved hjelp av ulike metoder, bl.a. kvantemedisin, skaffet jeg meg formell utdannelse i det jeg egentlig var mest interessert i, og fikk via 'tilfeldighetenes spill' anledning til å overta en etablert alternativmedisinsk praksis (AlmaSenteret AS). Nå er det den åndelig-filosofiske verdenen jeg virker i, men samtidig som jeg pusler med livets hvorfor-og-hvordan mysterier fusker jeg fortsatt på hobbybasis med å utvikle programvare, for ikke-kommersielle formål.